Norges ambassade i Helsingfors tilbyr høsten 2017 praktikantplass til norske studenter. Oppholdet har tentativt oppstart i august. Formålet med praktikantordningen ved utenriksstasjonene er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten, og praktikanten vil utføre varierte arbeidsoppgaver og delta i ambassadens daglige virke. Under veiledning av ambassadens faste personale vil...

Les mer
Samisk flagg

Samene var samlet for første gang 6. februar 1917 i Trondheim for å diskutere saker av felles interesse på tvers av landegrensene.

Les mer

Vällyckad delegationsresa resulterade i många nya kontakter och lyfte samarbetet till nya höjder.

Les mer
Bok. 
Foto: Creative Commons.

Mange norske bøker har blitt publisert på finsk i perioden 2010-2015. Bøkene som nevnes i listen under har blitt oversatt med støtte fra informasjonskontoret NORLA (Norwegian Literature Abroad).

Les mer
Norges ambassadör, Åge Grutle utsåg Anders Ahlvik till uppdraget som Norges honorärkonsul i Hangö vid en ceremoni som anordnas den 8. februari i det nya konsulatet. 
Foto: Norges ambassad.

EM Anders Ahlvik är utnämnd till Norges nya honorärkonsul i Hangö.

Les mer
Liv Ullmann

Liv Ullmann i samtale med Finn Skårderud

Les mer
E 10 är broar och mera broar. 
Foto: Esko Vähämaa.

Karavanaren Esko Vähämaa skriver om sin resa till Nordnorge under sommaren 2015. Berättelsen publicerades på finska i MA-Sanomat 4/2015. (Översatt av Annika Törmä)

Les mer