Praktikantplass ved Norges ambassade i Helsingfors høsten 2017

Norges ambassade i Helsingfors tilbyr høsten 2017 praktikantplass til norske studenter. Oppholdet har tentativt oppstart i august.

Formålet med praktikantordningen ved utenriksstasjonene er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten, og praktikanten vil utføre varierte arbeidsoppgaver og delta i ambassadens daglige virke.

Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten ta del i løpende oppgaver hovedsakelig i tilknytning til politisk og økonomisk informasjonsinnhenting og rapportering, samt tilrettelegging av besøk. Det blir lagt vekt på at praktikanten skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver.

Det legges vekt på relevant faglig bakgrunn samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk. Det forutsettes god kjennskap til bruk av IKT-verktøy. Søkere bør ha interesse for politikk, samfunn og samfunnsøkonomiske forhold, og være fleksibel, ansvarsbevisst og ha gode samarbeidsevner.

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

  • Praktikantoppholdet har en varighet på 6 måneder.
  • Praktikantoppholdet vil normalt løpe fra august 2017 til ut januar 2018.
  • Det tilstås et stipend oppad begrenset til 60 pst. av tjenestestedets grunnsats for utenlandstillegg avhengig av bo- og levekostnader på tjenestestedet. Stipendiet i Helsingfors er pr tiden NOK 12.250 pr mnd.
  • Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Helsingfors.
  • Praktikanten må selv dekke utgifter til bolig under oppholdet.
  • Søkere må være norsk statsborger.
  • Søkeren må være student ved et godkjent lærested (http://app.lanekassen.no/lut/). Kandidaten må ha påbegynt et studium. I de tilfeller der vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis hun/han har hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet.
  • Søker kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Søknadsfristen for praktikantoppholdet høsten 2017 er 12. april 2017. 

Spørsmål vedrørende praktikantplassen kan rettes til ministerråd Merethe Luís på e-post merethe.luis@mfa.no eller telefon +358 9 6860 1825 / +47 23 98 1125.


Bookmark and Share