Norsk-Finska Handelsföreningen NOFIs delegationsresa till Tromsø

Vällyckad delegationsresa resulterade i många nya kontakter och lyfte samarbetet till nya höjder.

NOFIs delegationsresa lockade till sig 20 representanter till en växande och livskraftig Tromsø stad. Åter har NOFI bevisat att föreningen är ett viktigt organ som skapar aktivitet och förenar finländare och norrmän för att öka växelverkan i näringslivet länderna emellan.

Besök på Hurtigruten.

Besök på Hurtigruten.

Programmet kördes igång genom att besöka Näringsföreningen i Tromsøregionen, där VD Nils Kristian Sørheim Nilsen tillsammans med sitt team välkomnade handelsdelegationen. Seminariet öppnades av Finlands honorärkonsul i Tromsö Nina Hjort. Sørheim Nielsen berättade hur Tromsø som Nord-Norges centrum förändrats de senaste åren från en säsongsberoende stad till ett livskraftigt centrum i behov av mer arbetskraft. Tromsø regionen har inte påverkats av nedgångar i olje- och gasindustrin i samma grad som södra Norge eftersom fokus ligger på andra sektorer. Flertal initiativ bl.a. inom aquakultur, turism, sjömat, fiskeri och teknologi har tagits där arbetskraft i dag efterlyses. Samarbetet mellan Norge och Finland är märkbart aktivare i norr än i söder, enligt Sørheim Nielsen.

Direktör Anu Fredrikson från Arctic Economic Council (AEC) arbetar med att stärka arktisk näringsutveckling genom bl.a. att etablera stabila ramverk och stärka relationer. Hon betonade att förutom globala företag är även riktigt små bolag i fokus på AEC. Även VD Roger Ingebrigtsen på Agenda Nord Norge underströk mängden små bolag i norr där 96 % av företagen har under 20 personer anställda. I norr är initiativen flera i antal, exporten växer och ekonomin mår bra. En av de drivande sektorerna är turismen, sade Ingebrigtsen och efterlyser gemensam finsk-norsk strategi för turism där nordkalotten marknadsförs som en destination.

Kjell Skoglund, VD för Svensk-Finska Handelskammaren efterlyser likväl samarbete i Finland med de andra nordiska länderna. Finland har ett högt tekniskt kunnande och skogsindustrin har återfått sin konkurrenskraft, sade Skoglund och kommenterade vidare att finländare däremot behöver hjälp med att förbättra sina förmågor inom försäljning och marknadsföring.

NOFIs styrelseledamot Lise Larsen presenterade NOFIs rapport om handelskultur och konkluderade att en av de stora handelshindren är brist på kunskap länderna emellan. Läs hela rapporten här: www.nofi.fi.

Näringslivsseminarie på Näringsföreningen i Tromsøregionen.

Näringslivsseminarie på Näringsföreningen i Tromsøregionen.

Efter det informativa och intressanta seminariet tog sig delegationen till Hurtigruten. Kommunikationschef Stein Lillebo presenterade verksamheten med den växande expeditionsturismen och de nya hybridfartygen som kommer i drift år 2018. Delegationen bekantade sig med det totalombyggda fartyget MS Spitsbergen och goda tankar om vidare samarbete inom turismen utvecklades.

På ett av världens ledande undervattenentreprenörföretag Subsea 7 blev delegationen bekant med anlägg för undervattentransport av olja och gas till processeringsanläggningar. VD Yngve Vassmyr gav även en direkt inblick i hur bolag inom olje- och gasbranschen påverkats av oljeprisets nedgång. Kostnadsstrukturen har omstrukturerats och nya teknologiska samt kostnadseffektiva lösningar krävs.

Kvällsbesök på Europas nordligaste ölbryggeri Mack.

Kvällsbesök på Europas nordligaste ölbryggeri Mack.

På matforskningsinstitutet Nofima tog forskningschef Pirjo Honkanen väl emot delegationen med flytande finska. Kommunikationsdirektör Morgan Lillegård gav oss exempel på hur Nofima jobbar tillsammans med industrin för att utveckla innovativa lösningar. De har exempelvis ett flertal projekt tillsammans med industrin inom återvinning av biprodukter vid fiskeri. Ett gott exempel är Marealis som utvecklat en produkt av kräftskal som botemedel för högt blodtryck. Forskning och utveckling i samband med detta har utförts i samarbete med universiteten i Uleåborg och Kuopio.

Nofimas universitetsforskare Sten Siikavuopio presenterade den till Ishavet nyinvandrade Snökrabban och bjöd delegationen på smakprov. Han poängterade att norrmän är skickliga på att fånga fisken men att de har mycket att lära sig gällande förädling.

Som avslutning på besöket gav arkitektbyrån N70° arkitektur en inblick i vilka arkitektoniska lösningar Tromsø väljer för att anpassa sig till befolkningstillväxten. Billöst centrum med människan i fokus avspeglar planerna. Arkitekt Gisle Løkken gladde sig för att den planerade olje- och gashamnen i Tromsø inte realiserades och möjliggör därmed en rikare miljö med ett mer mångfaldigt näringsliv.

Tromsøbro över Tromsøsundet.

Tromsøbro över Tromsøsundet.

Text: Tua Takasu


Bookmark and Share