Samisk flaggSamisk flagg

Samefolkets dag - Tråante 2017

Samene var samlet for første gang 6. februar 1917 i Trondheim for å diskutere saker av felles interesse på tvers av landegrensene.

Jubileet "Tråante 2017" er en 100-års-markering av dette første samenes "fellesmøte" 6. februar 1917.

"Tråante 2017" er en historisk viktig markering for den samiske befolkningen, men også for hele landet. Arrangementet favner bredt, og viser mangfoldet i samisk kultur. Målet for feiringen av samejubileet i 2017 er å markere og formidle kunnskap om samene og samisk kultur og historie i et 100-årsperspektiv.Ved å markere dette viktige året i samenes historie, ønsker man å rette blikket framover, og fokusere på hva som kan gjøres videre.

I forbindelse med jubileet vil det bli arrangert to store konferanser: Den 4. Samiske parlamentariske konferansen (SPR) og den 21. samekonferansen Sápmi 2017.

Norges Bank gir ut en sirkulasjonsmynt med samisk spesialpreg i forbindelse med jubileet.

H.M. Kong Harald er til stede på Jubileumsgudstjenesten i Nidarosdomen, og på utstillingsåpningen for ”Bååstede – tilbakeføring av samisk kulturarv” på Erkebispegården. Han er også på Jubileumsforestillingen i Olavshallen, og jubileumsmiddagen på kvelden 6. februar.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og statssekretær Anne Karin Olli vil delta på flere av arrangementene under "Tråante 2017", også på jubileumsforestillingen og jubileumsmiddagen 6. februar. Flere andre medlemmer av regjeringen deltar også på markeringen. Det samme gjør sametingspresidentene fra de tre nordiske landene og ministrene med ansvar for samiske saker i Sverige og Finland.

I Norge ble 6. februar ble feiret som offisiell samisk flaggdag første gang 6. februar 2004.


Bookmark and Share