Norge i Finland

Foto: Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge i Finland skal bidra til å utvikle distriktene, øke innovasjonen i næringslivet over hele landet og profilere Norge utenlands. Nærings- og handelsdepartementet er hovedeier av Innovasjon Norge, men vi forvalter også midler for Kommunal- og regionaldepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Les mer

I over 25 år har NOFI vært et viktig møteforum for aktører i finsk og norsk næringsliv med norsk-finske handelsinteresser. Les mer

Foto: Den norske forening i Finland.

Den Norske Forening i Finland r.f. (DNFF) ble stiftet den 17. mai 1906. Les mer

NIB

De nordiska och baltiska ländernas internationella finansinstitution (NIB) finansierar projekt som ökar konkurrenskraften och gynnar miljön. Les mer

Pohjola-Nordens viktigaste uppgift är att främja nordiskt samarbete och att i Finland öka kännedomen om det övriga Norden. Les mer

Globalskolen

Globalskolen gir nettbasert kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag og RLE til norske barn i grunnskolepliktig alder som er bosatt i utlandet. Les mer

Foto: Norgesskolen.

Norgesskolen er et tilbud til barn i aldersgruppen 9 – 18 år og arrangeres fra 13.juli-1.august. Les mer