Den norske forening i Finland r.f.

Sist oppdatert: 02.11.2012 // Den Norske Forening i Finland r.f. (DNFF) ble stiftet den 17. mai 1906.

Foto: Den norske forening i Finland.Foto: Den norske forening i Finland
Foreningens formål er i henhold til § 2 i loven: ”å samle nordmenn, norskættede og deres pårørende i Finland for å styrke tilknytningen og kjærligheten til Norge, bevare det norske språk, verne og hjelpe trengende norskættede, samt spre kunnskap om Norge og dets kultur. Foreningen forsøker også etter beste evne å hjelpe nyinnflyttede nordmenn med å finne seg til rette i Finland. Med dette for øye arrangerer Foreningen møter, fester og andre sammenkomster.” Foreningen har rundt 400 medlemmer og er blant annet en viktig kontaktskaper for barn. Det er ikke bare nordmenn som kan bli medlem, men også finner og andre som kanskje har bodd i Norge, eller som på annen måte ønsker kontakt med nordmenn og det norske språk.

 

DNFF har flere faste arrangementer årlig, som juletrefest for barn og voksne, skidag, torskemiddag med fersk flybåren lofottorsk, 17. mai, rekefest og julebord (i forbindelse med årsmøtet). I tillegg finnes egen bridgeklubb, dameforening, norskundervisning (Den norske skolen) og barneklubb. DNFF har et eget medlemsblad, Nornytt, som formidler informasjon til medlemmene.

Synes du dette høres interessant ut? Besøk da foreningens hjemmeside på Internett på adressen www.dnff.net. Her finner du bl.a. informasjon om arrangementene, et bildearkiv og søknadsskjema om medlemskap.


Bookmark and Share