Innovasjon Norge

Innovasjon Norge i Finland skal bidra til å utvikle distriktene, øke innovasjonen i næringslivet over hele landet og profilere Norge utenlands. Nærings- og handelsdepartementet er hovedeier av Innovasjon Norge, men vi forvalter også midler for Kommunal- og regionaldepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Foto: Innovasjon Norge.Foto: Innovasjon Norge
Vår visjon er "vi gir lokale ideer globale muligheter". Innovasjon Norge er en global organisasjon, med kontorer over hele Norge og i over tretti land. Kontoret i Finland ble etablert i 1979 som et av de første utenlandskontorene.

 

Innovasjon Norge jobber med næringsutvikling, eksport, oppfinnere og gründere. Våre tjenester er finansiering, rådgivning, nettverking og eksponering.Våre lokaler i sentrum av Helsinki kan også benyttes av norske bedrifter for møter i Finland.

Har din bedrift spørsmål om Finland eller det finske markedet, kontakt oss på:

Innovation Norway
Mannerheimvägen 5C, FI-00100 Helsinki, Finland
Tel: + 358 207 551 210
Fax: + 358 64 00 53
Org.No: 2161877-4
E-mail: helsinki@innovationnorway.no
Web: www.innovasjonnorge.no/finland


Bookmark and Share