Pass- og konsulære tjenester

Foto: Petter Foss/ MFA Norway.

Ambassadens konsulära avdelning och Norges konsulat i Finland fungerar som norsk myndighet i ärenden som gäller pass. Les mer