Har du behov for visum eller oppholdstillatelse?

Nordiske borgere trenger verken oppholdstillatelse eller visum for å bo, arbeide i eller besøke Norge. Statsborgere fra enkelte andre land må ha visum for å besøke Norge i inntil 90 dager. Hvis man skal arbeide i Norge, må man i mange tilfeller også ha en oppholdstillatelse selv om oppholdet skal være kortere enn 90 dager.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvaret for søknader om visum og oppholdstillatelse og har god informasjon om dette på sine hjemmesider.

Dokumentasjonskravene i forbindelse med søknad kan variere fra sted til sted. Det er derfor viktig å undersøke med den utenriksstasjonen som skal behandle din søknad om det stilles ytterligere krav enn de som er listet opp hos UDI.

Om du søker ved en norsk utenriksstasjon anbefales det at du registrerer søknaden i UDIs søknadsportal. Her kan du også betale søknadsgebyr og avtale tid for innlevering av tilleggsdokumentasjon på utenriksstasjonen.

Du må møte opp på utenriksstasjonen med alle dokumenter til avtalt tid. Dersom du ikke har med alt, vil du måtte bestille ny tid for innlevering. Ufullstendige søknader tas ikke i mot. Utenriksstasjonen vil meddele deg når søknaden er ferdig behandlet.

Alle visumpliktige personer som skal besøke Schengen (og Norge) plikter å ha gyldig sykeforsikring. Se på aktuell utenriksstasjons hjemmeside for eventuell oversikt over godkjente forsikringsselskaper. Uten gyldig forsikring vil ikke visum bli innvilget med mindre det innvilges fritak for forsikringskravet. For øvrig anbefales alle som besøker Norge å ha gyldig syke- og reiseforsikring.

Husk at selv om du er innvilget visum, vil grensekontrolløren kunne nekte deg innreise til Norge hvis du på innreisetidspunktet ikke lenger fyller vilkårene for visum. Dette kan for eksempel skje hvis du ikke kan dokumentere for grensekontrolløren at du har tilstrekkelige midler for hele oppholdet i Norge.


Bookmark and Share